A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Livsvarig pension

Med en livsvarig pension slipper pengene aldrig op, da du er sikret en løbende udbetaling resten af livet – uanset hvor længe du lever.

Livsvarig pension er dit primære produkt og udgør 2/3 af din opsparing.

Livsvarig pension bliver udbetalt til dig fra den dag, du går på pension, og indtil du dør. Beløbets størrelse afhænger af, hvor meget du har sparet op.

Indbetaling til livsvarig pension via din arbejdsgiver giver skattefradrag, og kun lønnens størrelse sætter begrænsninger.

Fordele ved livsvarig pension

 1. Du kan sikre din økonomi , så længe du lever med en fast udbetaling hver måned.

 2. Indbetaler du via din arbejdsgiver, kan du indbetale så meget, du har lyst til.

 3. Du har fuldt skattefradrag for indbetalinger i din personlige indkomst.

 4. Udbetalingerne kan fortsætte til dine nærmeste pårørende i en vis årrække eller livsvarigt.

Ratepension

Ratepension er en opsparing, som bliver udbetalt i månedlige rater over en periode på mellem 10 og 30 år. Ratepension bruges oftest som supplement til livsvarig pension til at sikre dig en højere indtægt i starten af din pensionisttilværelse.

Hvis du vælger ratepension som en del af din pensionsordning, får du en mere glidende overgang til livet som pensionist. Det gør du, fordi du får udbetalt flere penge i starten, hvor dit behov for udbetaling typisk er størst.

Du er altid sikret, at de penge, du har indbetalt til ratepension, bliver udbetalt enten til dig selv eller dine nærmeste pårørende.

Du kan se, hvor meget du maksimalt kan indbetale til ratepension her. Vær opmærksom på, at det er et samlet beløb, uanset om du har ratepension hos flere selskaber.

Fordele ved ratepension

 1. Ratepension er et godt supplement til din livsvarige pension og giver dig et fast beløb hver måned i 10 til 30 år.

 2. Ratepensionen bliver altid udbetalt - enten til dig selv eller dine nærmeste pårørende.

 3. Du har fradrag for indbetalingerne i din personlige indkomst.

 4. Afkastet bliver kun beskattet med 15,3 procent årligt.

Aldersopsparing

Aldersopsparing er et opsparingsprodukt, som ikke bliver modregnet i offentlige ydelser, den dag du går på pension.

I AkademikerPension kan du indbetale til en aldersopsparing på to forskellige måder: 

 • Omfordeling af fast månedligt bidrag via arbejdsgiver
 • Indbetaling via egne frie midler

Omfordeling

Du kan vælge at omfordele det faste månedlige bidrag, som kommer via din arbejdsgiver, og oprette en aldersopsparing. I opsparingsperioden er der tilknyttet en bidragsfritagelse til aldersopsparingen.

Selvom omfordeling af dit nuværende bidrag ikke er en fordel for dig, kan du stadig vælge at indbetale til en aldersopsparing via dine egne frie midler.

Indbetaling via egne frie midler

Vælger du at indbetale ekstra til en aldersopsparing af dine egne frie midler, fungerer aldersopsparingen som et rent opsparingsprodukt uden bidragsfritagelse.

Udbetaling

En aldersopsparing kan udbetales som:

 • Livsvarig pension
 • Ratepension
 • Engangsbeløb

Hvis du dør, før udbetalingen er påbegyndt, får dine pårørende udbetalt det beløb, du har sparet op.

Hvis du dør, efter udbetalingen er påbegyndt, afhænger det af, hvilken udbetalingsform du har valgt. Vælger du udbetaling i månedlige rater, vil dine begunstigede modtage en eventuel restudbetaling. Vælger du livsvarig udbetaling, ophører udbetalingen ved din død.

Diskvalifikation

Har du startet udbetaling af din livsvarige pension eller en eventuel ratepension, bliver du diskvalificeret og kan maksimalt indbetale laveste beløbsgrænse til aldersopsparingen.

Fordele ved aldersopsparing

 1. En aldersopsparing kan enten finansieres via det pensionsbidrag, der indbetales gennem din arbejdsgiver, eller via dine egne frie midler som ekstra indbetaling.

 2. Du kan i 2021 indbetale op til 52.400 kr. om året til en aldersopsparing, hvis du har fem år eller mindre til din folkepensionsalder.

 3. Ved udbetaling bliver beløbet ikke modregnet i folkepensionens tillægspension.

 4. Du kan ikke få skattefradrag for dine indbetalinger. Til gengæld skal du ikke betale skat, når du en gang i fremtiden får pensionen udbetalt.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.