A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I AkademikerPension anbefaler vi, at din pension svarer til 65-80 procent af, hvad du tjener i dit job i dag. En pension af den størrelse gør normalt, at du ikke behøver at ændre dine vaner for at få pengene til at række.

Vores anbefaling bygger på, at dine udgifter til blandt andet a-kasse og fagforening, dit arbejdsmarkedsbidrag, dit eget bidrag til pension og ATP og måske udgifter til transport forsvinder, når du går fra lønmodtager til pensionist.

Det er naturligvis individuelt, hvor stort et forbrug, der er behov for som pensionist. Vi har derfor valgt at lave en bred anbefaling, så du selv kan vurdere, om dit tal passer med den pensionstilværelse, du drømmer om.

Få regnet det hele med

Vi kender ikke dine personlige drømme for pensionstilværelsen, og vi kender heller ikke alle detaljerne i din økonomi. Vi råder dig derfor til at tage vores opsparingstjek og se, hvor mange penge du kan se frem til den dag, du går på pension. Har du for eksempel pension i andre selskaber eller øvrige værdier, du har planer om at bruge som pensionist, kan det have indflydelse på dit opsparingstal.

Sådan har vi beregnet dit opsparingstal

Dit opsparingstal er beregnet før skat og er inkl. ATP og folkepensionens grundbeløb. ATP er sat til 10.000 kr. årligt, og folkepensionens grundbeløb er sat efter aktuelle satser.

Da det beregnede opsparingstal er før skat, vil frie midler og engangsbeløb, der allerede er betalt skat af eller som udbetales skattefrit, blive bruttoficeret og få tillagt en sats på 37,5 procent. På denne måde kan beløbet sammenlignes med de øvrige midler.

Opsparingstallet er vejledende, og det skal ikke opfattes som et bindende løfte eller tilbud.