A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Når du får nyt job eller skifter pensionsselskab, følger din tidligere pensionsordning ikke automatisk med. Derfor bør du tage stilling til, om du gerne vil have samlet din pension ét sted.

Hvis du samler din pension, får du et bedre overblik over, hvor mange penge du har til rådighed, den dag du går på pension. Samtidig sparer du penge på administrationsomkostninger.

Omkostninger ved overførsel af pension

Hvis du overfører pension fra et andet selskab i forbindelse med et jobskifte, koster det som udgangspunkt ikke noget for dig. Du kan dog blive opkrævet et gebyr fra det selskab, du overfører din pension fra.

Hvis overførslen ikke sker i forbindelse med et jobskifte, kan du risikere at skulle betale en administrationsomkostning, svarende til en procentdel af den overførte værdi. Du vil typisk også skulle betale et gebyr til det selskab, du overfører fra.

Saml din pension

Hvis du har brug for rådgivning om, hvad der bedst kan svare sig for dig, så er du altid velkommen til at ringe til en af vores dygtige rådgivere.