A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I AkademikerPension når hele 97 procent af vores medlemmer pensionsalderen og får brug for pengene fra deres pensionsopsparing. Det er flere end i befolkningen generelt. Samtidig stiger levealderen, og du skal forvente at leve af dine pensionspenge i mere end 20 år.

Din pensionsordning er normalt knyttet til dit job og er en vigtig del af din samlede løn. Når du får dit første job, får du derfor typisk også automatisk din første pensionsordning. Den bliver betalt via din løn og udgør en fast procentdel hver måned. Din arbejdsgiver betaler to tredjedele, og du betaler selv den sidste tredjedel.

Hvis du arbejder som selvstændig, freelancer eller lignende, kan du også blive medlem i AkademikerPension og oprette en pensionsordning med indbetaling på minimum 1.500 kroner om måneden. Det kræver, at du har en akademisk uddannelse og kan blive optaget i enten GL, DM eller Dansk Psykolog Forening.

Få overblik over din pension

Ved at logge på din personlige side kan du blandt andet se, hvor meget du har sparet op, se dine indbetalingsaftaler og få et godt overblik over, hvilke forsikringer du har i tilfælde af død og invaliditet.

Pension er både nutid og fremtid

Din pensionsordning består af både forsikringer her og nu, hvis du bliver syg eller dør, og en opsparing til den dag, du går på pension. Derfor bør du løbende holde øje med, om din pension passer til netop der, hvor du er i livet.

Pension er også forsikring

Har du for eksempel børn, anbefaler vi, at du har en børnepension. Er du gift eller samlevende, er det fordelagtigt, at du har en ægtefælle-/samleverpension. På den måde er din familie sikret, hvis du skulle blive syg eller dø tidligt.

Juster din pension, når livet ændrer sig

Fra du får dit første job, til du går på pension, sker der typisk nogle store ting i livet, der kalder på, at du får tjekket din pension. For eksempel når du bliver gift, får børn, skifter job eller bliver skilt.

Alfa - et ny fleksibelt produkt

I 2023 lancerer vi vores nye produkt, Alfa*.

Det er et livscyklusprodukt, hvor vi automatisk tilpasser investeringsrisikoen efter alder, så du har højere risiko som ung og lavere som ældre. Med den nye produktpakke har vi skabt fleksibilitet til den enkelte, så opsparing og forsikringer passer til der, hvor du er i livet.

*Er du blevet medlem af AkademikerPension efter 1. juli 2022, har du allerede Alfa.