A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Dialog gennem EOS at Federated Hermes

Vi har i mange år samarbejdet med EOS at Federated Hermes, som står for en stor del af dialogerne med udenlandske selskaber på vegne af AkademikerPension og en lang række andre institutionelle investorer. EOS har lang erfaring og dygtige specialister indenfor klima, menneskerettigheder, god selskabsledelse med mere.

Bemærk at AkademikerPension ikke investerer i alle selskaber på EOS' samlede liste over dialoger.