A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Når vi i AkademikerPension investerer medlemmernes pension, står vi hver dag over for en lang række udfordringer lige fra sundheds- og klimakriser til overtrædelser af basale arbejdstager- og menneskerettigheder. Det er ikke altid noget AkademikerPension kan løfte alene, men kalder i stedet på en fælles indsats.

AkademikerPension samarbejder derfor med en række organisationer, investorer og andre aktører for at gøre en forskel.

Vores samarbejder