A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Når vi stiller klimakrav til de selskaber, vi investerer i, er det vigtigt, at vi også selv tager vores egen medicin. Derfor har vi nu iværksat en plan og sat et mål om energioptimering af vores eget hus.

Det betyder noget, når de mange, der hver især kan bidrage lidt, tager ansvar. I sammenligning med, hvilken forskel vi kan gøre gennem ansvarlige investeringer, er den potentielle reduktion af emission af CO2 fra AkademikerPensions domicil i Gentofte relativt lille, men ikke mindre væsentlig.

På globalt plan bidrager drift af bygninger og relateret forbrug med i størrelsesordenen 20 procent af de samlede CO2-emissioner, og ejere og brugere af bygninger må nødvendigvis se sig selv i det lys.

Minus 70 procent CO2-aftryk i 2025

AkademikerPension har indledt en systematisk indsats for reduktion af CO2-udledninger i relation til eget hus. Det sker frem mod 2025, hvor CO2-aftrykket skal reduceres med 70 procent gennem effektivisering af energiforbrug, indkøb og produktion af grøn energi og minimering af emissioner fra leverandører og samarbejdspartnere.

I 2020 fik vi etableret et godt beslutningsgrundlag, vi har en baseline for energiforbrug i huset og vi har mål og strategi på plads.

Det er udgangspunktet for AkademikerPensions ambition for reduktion af CO2-udledninger fra eget domicil. Investeringerne tjener i øvrigt sig selv ind over en kortere årrække, så det er også udtryk for sund fornuft og godt købmandskab.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.