A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Som pensionsselskab og forvalter af medlemmernes pension systematiserer, skærper og præciserer vi løbende i forhold til, at afkast og ansvarlighed skal gå hånd i hånd. Det skal vi selvfølgelig også gøre i rollen som både arbejdsgiver og som forbruger, ejer og ansvarlig for eget domicil i Gentofte. Indadtil er energioptimering, kønsbalance og inklusion vigtige strategiske fokusområder i AkademikerPension.

CO2-aftrykket skal ned

I AkademikerPension har vi indledt en systematisk indsats for reduktion af CO2-emissioner i forhold til vores eget hus. Det sker frem mod 2025, hvor CO2-aftrykket skal reduceres med 70 procent gennem effektivisering af energiforbrug, indkøb og produktion af grøn energi og minimering af emissioner fra leverandører og samarbejdspartnere.


Et ambitiøst mål for porteføljen

Vi har siden 2019 haft et en langsigtet mål om at porteføljen i tråd med Paris-aftalen skal være netto-klimaneutral senest i 2050, og nu er vi begyndt at sætte 5-årige delmål, så vi ved vi om er på rette kurs. Delmålene er baseret på videnskabsbaserede klimascenarier fra FN’s klimapanel, hvor vi har frasorteret de mest optimistiske scenarier. Det er nemlig stadig for tidligt til at basere strategien på håbet om for eksempel ny teknologi til karbonfangst.

Billede af mand og kvinde på bænk

Vi styrker diversiteten

I 2020 har AkademikerPension sat fokus på at løfte indsatsen for bedre kønsbalance internt og skabe et endnu stærkere hold af medarbejdere til gavn for medlemmerne.

Vores mål er, at vi inden udgangen af 2025 vil vi opnå kønsbalance i vores egen organisation. En 60/40-kønsbalance, som betyder, at der, når man tæller kvinder og mænd, højst må være 60 procent af
det overrepræsenterede køn.

Ledelse og organisation

Bestyrelsen og forretningsledelsen i AkademikerPension er tæt involveret i arbejdet med bæredygtighed. På det operationelle plan har komiteen for ansvarlige investeringer ansvaret for, at AkademikerPensions politik for ansvarlige investeringer bliver overholdt og praktiseret. Teamet for ansvarlige investeringer og CSR har ekspertisen til at assistere med hensyn til analyser, aktivt ejerskab og dialog med partnere.

AkademikerPension har underskrevet FN’s Global Compact og følger internationalt anerkendte principper om miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption. Desuden har vi aktivt forpligtet os i forhold til specifikke temaer - dels i partnerskaber, dels i egne politikker og standpunktspapirer.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.