A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Som pensionsselskab og forvalter af medlemmernes pension systematiserer, skærper og præciserer vi løbende i forhold til, at afkast og ansvarlighed skal gå hånd i hånd. Det skal vi selvfølgelig også gøre i rollen som både arbejdsgiver og som forbruger, ejer og ansvarlig for eget domicil i Gentofte. Indadtil er energioptimering, kønsbalance og inklusion vigtige strategiske fokusområder i AkademikerPension.

Når vi stiller klimakrav til de selskaber, vi investerer i, er det vigtigt, at vi også selv tager vores egen medicin. Derfor har vi nu iværksat en plan og sat et mål om energioptimering af vores eget hus.


Ledelse og organisation

Bestyrelsen og forretningsledelsen i AkademikerPension er tæt involveret i arbejdet med bæredygtighed. På det operationelle plan har komiteen for ansvarlige investeringer ansvaret for, at AkademikerPensions politik for ansvarlige investeringer bliver overholdt og praktiseret. Teamet for ansvarlige investeringer og CSR har ekspertisen til at assistere med hensyn til analyser, aktivt ejerskab og dialog med partnere.

AkademikerPension har underskrevet FN’s Global Compact og følger internationalt anerkendte principper om miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption. Desuden har vi aktivt forpligtet os i forhold til specifikke temaer - dels i partnerskaber, dels i egne politikker og standpunktspapirer.

Billede af mand og kvinde på bænk

Vi styrker diversiteten

I 2020 har AkademikerPension sat fokus på at løfte indsatsen for bedre kønsbalance internt og skabe et endnu stærkere hold af medarbejdere til gavn for medlemmerne.

Vores mål er, at vi inden udgangen af 2025 vil vi opnå kønsbalance i vores egen organisation. En 60/40-kønsbalance, som betyder, at der, når man tæller kvinder og mænd, højst må være 60 procent af
det overrepræsenterede køn.

Ambitiøst mål for porteføljen

Vi stiller både høje krav til andre og til os selv. Derfor har vi i 2020 vedtaget en ny klimastrategi og sat et ambitiøst mål for at reducere CO2-udledningerne i vores investeringer.

AkademikerPension har i 2020 færdigimplementeret bestyrelsens klimastrategi fra 2018. Vi har nu sat nye mål for at levere på ambitionen om at skabe højt afkast på et ansvarligt grundlag i tråd med målsætningerne i Paris-aftalen om at sigte efter maksimalt 1,5 graders global opvarmning i 2100.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.