A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Samfundsansvar er en mærkesag for os

I AkademikerPension skal ansvarlighed forstås bredt, da vores samlede værditilbud både tager ansvar for den enkelte og for samfundet som helhed. Vi investerer dine penge efter en lang række retningslinjer, der tager hensyn til klima, miljø, sundhed, menneskerettigheder, god selskabsledelse og meget andet. Samtidig stiler vi mod det bedste afkast i branchen.

Vi spænder et sikkerhedsnet ud under dig og vores knap 150.000 andre medlemmer. Vi sikrer din familie en indkomst her og nu, hvis du skulle blive syg eller dø, og vi sikrer dig et fornuftigt levegrundlag som pensionist.

AkademikerPension har store forventninger til de virksomheder, vi investerer i, men vi tager også vores egen medicin. Derfor arbejder vi også med ansvarlighed og bæredygtighed internt i organisationen.

Frasalg af uansvarlige investeringer

Vi har fravalgt investeringer i kul og tjæresand, der bidrager allermest til den globale opvarmning. Vi har solgt vores aktier i selskaber, der udvinder olie og ikke har en forretningsplan, der tager højde for Paris-aftalens målsætninger.

Vi går også uden om statsobligationer og statsejede selskaber i 45 lande, herunder Kina, fordi de systematisk krænker menneskerettighederne.

Vi investerer i klimaet

Vi har ved udgangen af 2020 investeret otte milliarder kroner i selskaber og projekter, der driver den grønne omstilling, og vi har et mål om at nå op på mindst 25 milliarder kroner i grønne investeringer i 2030.

Eksempler på grønne investeringer

Vi er ikke perfekte

AkademikerPension høster stor anerkendelse for arbejdet med ansvarlige investeringer, men der ligger stadig meget arbejde forude.

Vi er ikke i mål endnu, men som medlem kan du regne med, at vi i AkademikerPension hver dag arbejder for at spille en positiv rolle i samfundsudviklingen. For mere end 148.000 medlemmer er stærkere sammen end hver for sig, og med næsten 150 milliarder kroner i ryggen kan vi flytte noget.

CO2-aftrykket skal ned

Ambitiøst mål for porteføljen

AkademikerPension har i 2020 færdigimplementeret bestyrelsens klimastrategi fra 2018. Vi har nu sat nye mål for at levere på ambitionen om at skabe højt afkast på et ansvarligt grundlag i tråd med målsætningerne i Paris-aftalen om at sigte efter maksimalt 1,5 graders global opvarmning i 2100.

Ansvarlighed i eget hus

Når vi stiller klimakrav til de selskaber, vi investerer i, er det vigtigt, at vi også selv tager vores egen medicin. Derfor har vi nu iværksat en plan og sat et mål om energioptimering af vores eget hus.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.