A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!.

Samfundsansvar er en mærkesag for os

I AkademikerPension skal ansvarlighed forstås bredt, da vores samlede værditilbud både tager ansvar for den enkelte og for samfundet som helhed.

Vi investerer dine penge efter en lang række retningslinjer, der tager hensyn til klima, miljø, sundhed, menneskerettigheder, god selskabsledelse og meget andet samtidig med, at vi stiler mod det bedste afkast i branchen.

Vi spænder et sikkerhedsnet ud under dig og vores 140.000 andre medlemmer. Vi sikrer din familie en indkomst her og nu, hvis du skulle blive syg eller dø, og vi sikrer dig et fornuftigt levegrundlag som pensionist.

AkademikerPension har store forventninger til de virksomheder, vi investerer i, men vi tager også vores egen medicin. Derfor arbejder vi også med ansvarlighed og bæredygtighed internt i organisationen.

Vi investerer i klimaet

Vi har i tråd med regeringens og EU's mål sat os et nyt ambitiøst mål for 2030, hvor de samlede klimavenlige investeringer skal udgøre 12 procent af AkademikerPensions portefølje. Med de fremskrivninger, vi har for porteføljen, vil det svare til 25 milliarder kroner.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.