A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

AkademikerPension støtter Paris-aftalens målsætninger og besluttede i 2016, at pensionskassens investeringsstrategi skal indrettes så den understøtter Paris-aftalens mål. Konkret er vores ambition er, at politikken skal understøtte 1,5 graders scenariet.

Hensynet til klimarelaterede risici og muligheder er derfor en integreret del af vores politik og arbejde med ansvarlige investeringer. Understøttelse af Paris-aftalen indgår som en del af en række krav, som AkademikerPension stiller til sine investeringer. Det gælder både i forhold til at bidrage positivt til klimavenlige investeringer og eksklusioner af fossile selskaber.

AkademikerPension bakker om de internationalt anerkendte anbefalinger fra Task Force on Climate-Related Financial Discosures (også kaldet ”TCFD”), og har rapporteret op mod anbefalingerne siden 2019.

TCFD skal hjælpe organisationer med at strukturere og forstå deres klimarelaterede risici og muligheder, og redegøre for disse forhold.