A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I AkademikerPension har vi siden 2016 haft en ambition om, at vores investeringspolitik skal understøtte Paris-aftalens målsætning for global opvarmning. Et mål, der i dag hedder maksimalt 1,5 grader.

Effekterne af klimaforandringerne er veldokumenterede, og nogle af dem er vi allerede begyndt at opleve: oversvømmelser, nye varmerekorder, intense hedebølger, tropiske orkaner og meget mere ekstremt vejr.

Mål og status

FNs klimapanel forudsiger, at vi kommer til at opleve mere ekstremt vejr i takt med, at temperaturerne stiger. Den globale opvarmning vil med andre ord ændre livsgrundlaget for millioner af mennesker og påvirke livet på jorden på måder, vi ikke hidtil har set.

Som langsigtet investor, der skal sikre gode pensionsopsparinger til vores medlemmer, er det væsentligt, at vi forholder os til klimaforandringerne, da de repræsenterer både en udfordring for verden og en risiko for vores investeringer. Bestræbelserne på kollektivt at nå målene i Paris-aftalen kræver hurtige og betydelige reduktioner i de globale udledninger.

Grønne investeringer for 50 milliarder

Vi har en målsætning om, at 22,5 procent af vores investeringer skal være klimavenlige i 2030. Det svarer til næsten 50 milliarder kroner.

Det er en ambitiøs målsætning, men hvis vi skal nå Paris-aftalens mål, bliver alle selskaber – store som små – nødt til at have ambitiøse mål. Vores målsætning skal sende et signal om, at selskaber bør have seriøse klimamål, hvis vi skal investere i dem.

Samtidig med 2030-målet har vi besluttet at lave et 2025-mål om, at mindst 15,3 procent af investeringerne skal være klimavenlige i år 2025.

Den grønne omstilling er i gang, og virksomheder, der ikke følger med, bliver mindre og mindre attraktive at investere i. Modsat bliver de selskaber, der sætter ambitiøse klimamål, kun mere og mere attraktive i fremtiden.

CO2 reduktion på 26,8 procent

Vi har sat et ambitiøst mål for reduktion af CO2-udledningerne fra vores investeringer. Målet er på minus 26,8 procent i 2025 og gælder for selskabernes scope 1 og 2 udledninger af drivhusgasser. Så langt skal vi ned for at sikre, at porteføljen er forenelig med Paris-aftalen.

Vi har en langsigtet målsætning om at være netto-klimaneutral senest i 2050 i tråd med Paris-aftalen og vil løbende lave nye femårige delmål frem til da.