A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emne

  1. Lobbyaktiviteter

Mål

  1. At Toyota undgår, både direkte og indirekte gennem sine medlemskaber i fx brancheorganisationer, at medvirke til at modarbejde tiltag, der skal fremme indfrielsen af målsætningerne i Paris-aftalen.

Tiltag og udvikling

AkademikerPension har løbende været i dialog med Toyota, men intensiverede i 2021 dialogen omkring selskabets lobbyaktiviteter.

Selskabet har over en årrække modarbejdet politiske forsøg på at stille skrappere krav til grøn omstilling hos bilfabrikanterne. I 2021 ledte AkademikerPension, sammen med en gruppe investorer, en dialog med selskabet, hvor vi var parate til at fremsætte aktionærforslag på selskabets generalforsamling omkring lobbyaktiviteter i juni. Efter lange forhandlinger, endte selskabet med at love at bakke op om Paris-aftalens implementering, når selskabet laver lobbyarbejde direkte eller gennem erhvervsorganisationer. For at underbygge Toyotas opbakning, lovede ledelsen at offentliggøre en rapport inden udgangen af året, hvor den gennemgår selskabet direkte og indirekte lobbyarbejde op mod Paris-aftalens målsætninger.

Over sommeren og efteråret har vi været i dialog med Toyota om udfærdigelsen af lobbyrapporten, hvor selskabet gennemgår dets lobbyarbejde og hvad selskabet vil gøre ved eventuelle afvigelser for holdninger på klimaområdet. Rapporten udkom i slutningen af december 2021, og efterlader desværre noget at ønske.

Opfølgning

Første halvdel af 2022. Vi vil tage stilling til, om det aktivt ejerskab skal eskaleres yderligere i 2022 ud fra en analyse af Toyotas seneste lobbyrapport.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.