A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emne

  1. Øget gennemsigtighed om skattebetaling. 
  2. Integration af klimadagsordenen i forretningsstrategien. 
  3. Grundlæggende vurdering af væsentlighed (materiality assessment). 

Mål

  1. En intern vurdering hos Coloplast af muligheden for at offentliggøre selskabets skattebetaling land-for-land. 
  2. Rapportering fra Coloplast om selskabets strategiske tilgang til klimaforandringer. Det vil sige rapportering i årsrapporten i overensstemmelse med anbefalingerne fra Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).  
  3. Øget gennemsigtighed med hensyn til vurdering af virksomhedens rolle i forhold til væsentlige bæredygtighedstemaer.  

Tiltag og udvikling

LD Fonde og AkademikerPension stillede i fællesskab forslag til Coloplast’s generalforsamling den 3. december 2020. Forslaget handlede om gennemsigtighed land-for-land med hensyn til skattebetaling. Hensigten med forslaget var at presse på for åbenhed om, hvor og hvor meget skat selskabet betaler. Åbenheden skal være med til at drive en udvikling, så virksomheder generelt betaler en fair skat i de lande, hvor de genererer deres overskud. Det er der desværre mange, der ikke gør. AkademikerPension har ingen forventning om, at Coloplast ikke betaler en fair skat, tvært imod. Generelt er virksomheder bekymrede for, at åbenhed vil underminere deres konkurrenceevne, fordi konkurrenter ad den vej får adgang til følsom information. AkademikerPension tror på, at Coloplast og i øvrigt de fleste danske virksomheder vil vinde ved at gå med i forreste række. Bestyrelsen støttede forslaget, og vil undersøge muligheden for øget transparens. Forslaget blev vedtaget. 

Klimaforandringer påvirker alle virksomheder. Ændrede fysiske vilkår, ny regulering, nye behov hos kunder osv. giver forretningsmæssige udfordringer, og det er afgørende, at enhver virksomhedsledelse integrerer de nye markedsvilkår i strategien. Tilsvarende er det afgørende for investorer, at der er gennemsigtighed med hensyn til både ledelsens tilgang og relaterede fakta. Coloplast har indledt en systematisk indsats for at kunne sætte mål for reduktion af drivhusgasser (mål for 2025). Det er virksomhedens hensigt i 2020/21 at rapportere om klimarelateret ledelse, strategi og risikovurdering i overensstemmelse med TCFD. 

Coloplast har for nylig reorganiseret og styrket arbejdet med bæredygtighed. Virksomheden har siden 2016 anvendt værktøjet/konceptet FutureFit som grundlag for dels en systematik, dels et fælles sprog på tværs af organisationen, når det gælder bæredygtighed. På den baggrund er det forventningen, at kommende bæredygtighedsrapporter vil indeholde en mere indgående beskrivelse af Coloplast set i et bæredygtighedsperspektiv. Det vil være en beskrivelse som motiverer den ledelsesmæssige indsats, idet den inkluderer resultater af stakeholderkortlægninger og referencer til faktuelle forhold i værdikæden, som er holdt op imod relevante bæredygtighedstemaer.

Opfølgning

Dialogen fortsættes. AkademikerPension ser frem til resultatet af Coloplasts vurdering af muligheden for øget gennemsigtighed med hensyn til skattebetaling. Denne ventes at blive offentliggjort senest i 3. kvartal 2021. 

 Tilsvarende afventes de klimarelaterede målsætninger, samt beskrivelse af strategi og bud på risikostyring og governance.  

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.