A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!.

Allerede i 2018 frasolgte vi aktier i kul og tjæresand. Senest i 2020 sælges alle aktier i olie. 

I AkademikerPension valgte vi i 2016, at vores investeringspolitik skal understøtte Paris-aftalens målsætning om, at temperaturen på kloden højst må stige med 2 grader. Som en konsekvens besluttede bestyrelsen den 8. marts 2018, at AkademikerPension skal ekskludere aktier i selskaber, som udvinder olie, kul og tjæresand. 

Beslutningen medfører, at AkademikerPension sælger alle fossilaktier og ekskluderer over 1.000 selskaber fra investeringsuniverset. Selskaber inden for kulindustri og tjæresand blev frasolgt i 2018, mens olie bliver frasolgt senest ved udgangen af 2020. Frasalget frigør over en milliard kroner, som så skal investeres andre steder. 

Kort fortalt 

AkademikerPensions eksklusion omfatter aktier i selskaber som udvinder kul, tjæresand og olie. AkademikerPension skelner mellem de nævnte produktkategorier på følgende måde: 

  • Selskaber som beskæftiger sig med udvinding af termisk kul og/eller tjæresand, hvor 25 % eller mere af selskabets omsætning hidrører fra udvinding af disse produkter. Eksklusionen omfatter både aktier og obligationer udstedt af sådanne selskaber. Aktierne blev frasolgt i 2. kvartal 2018, og obligationerne blev frasolgt i 1. kvartal 2020.

  • Selskaber som beskæftiger sig med udvinding af olie (konventionel og skiferbaseret), hvor 50 % eller mere af selskabets omsætning hidrører fra udvinding af olie og/eller kul og tjæresand. Kun aktierne er omfattet, og aktierne vil løbende blive frasolgt og senest 31. december 2020. Per 1. kvartal 2020 er langt størstedelen af disse investeringer frasolgt. 

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.