A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I AkademikerPension har vores investeringspolitik siden 2016 understøttet Paris-aftalens målsætning om, at temperaturen på kloden højst må stige med 2 grader. Som følge af den beslutning har vi frasolgt 73 selskaber, heriblandt de ti største olieselskaber i verden og sortlistet mange flere. Indtil videre har det været en meget stor afkastmæssig fordel.

Vi udvider
Vi ser løbende på, om afgrænsningen af vores fossile frasalg er i tråd med fremdriften i den grønne omstilling. Derfor har vi i 2021 valgt at udvide vores fokus fra tidligere kun at handle om producenterne af kul til nu også at omfatte de helt store forbrugere af kul. Specifikt er det besluttet, at forsyningsselskaber, som får mere end 25 procent af deres energi fra kul, og som ikke har en plan for at leve op til målene i Paris-aftalen, skal frasælges.

Når det kommer til selskaber, der udvinder fossile brændstoffer, giver det ikke længere så meget mening at skelne mellem olie og gas, som vi har gjort hidtil. Det, der er afgørende, er, om selskaberne gør det på en måde, der er forenelig med Paris-aftalen. Derfor har bestyrelsen besluttet at udvide afgrænsningen af det fossile frasalg, så det udover olie, kul og tjæresand også omfatter gas. Samtidig sænker vi grænsen for, hvor stor en del af et selskabs omsætning, der må komme fra disse fossile brændstoffer. Og vi vil derfor i det kommende halvår frasælge alle aktier i selskaber, der udvinder olie, kul, tjæresand og gas, hvor disse fossile brændstoffer udgør mere end 25 procent af omsætningen. Den tidligere grænse var 50 procent.

Vi genbesøger
Selskabernes eksklusion er ikke nødvendigvis permanent. Faktisk håber vi, at den ikke er det, fordi det vil være tegn på, at den grønne omstilling er på rette spor. Vi genbesøger derfor løbende eksklusionslisterne og vurderer, om nogle selskaber skal tilbage i vores investeringsunivers. En gang årligt revurderer bestyrelsen de overordnede rammer for frasalget.

Det fossile frasalg

 1. Understøttelse af Paris-aftalen

  I 2016 besluttede vi, at vores investeringspolitik skulle understøtte Paris-aftalens målsætning om, at temperaturen på kloden maksimalt må stige to grader.

 2. Første frasalg

  I 2018 besluttede vi at frasælge aktier i olie, kul og tjæresand.

 3. Udvidet til obligationer

  I 2019 udvidede vi frasalget med obligationer fra kul og tjæresandsselskaber.

 4. Yderligere udvidelse

  I 2021 har vi igen udvidet frasalget. Nu er selskaber, som udvinder gas, også omfattet plus storforbrugere af kul i form af forsyningsselskaber.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.