A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Vores tilgang

AkademikerPensions investeringer skal overholde lovgivning, internationale retningslinjer, FN's Global Compact, aftaler, sanktioner og efterleve en række principper og normer.

Hvert kvartal screener AkademikerPension desuden beholdningerne for børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer og statsobligationer for brud på vores politik for ansvarlige investeringer. Som aktiv ejer er vores fokus på målrettet analyse og dialog med forbedring som formål, frem for eksklusion.

Overtræder et selskab vores politik for ansvarlige investeringer, forsøger vi i første omgang at påvirke selskaberne i en positiv retning ved at gå i dialog og afgive stemmer på selskabernes generalforsamlinger. Vi foretager hele tiden en vurdering af, om dialogen forventes at føre noget med sig i forhold til de ressourcer, det vil kræve at holde dialogen i gang.

Eksklusionslister

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.