Vi ekskluderer

Overtræder et selskab vores politik for ansvarlige investeringer, forsøger vi i første omgang at indgå i en dialog. Nytter indsatsen ikke, stopper vi investeringen og ekskluderer selskabet.