Vi ekskluderer en række lande

AkademikerPension ekskluderer en række lande, som systematisk overtræder menneskerettighederne.