A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Når vi i AkademikerPension investerer medlemmernes pension, står vi hver dag over for en lang række udfordringer lige fra sundheds- og klimakriser til overtrædelser af basale arbejdstager- og menneskerettigheder. Det er ikke altid noget AkademikerPension kan løfte alene, men kalder i stedet på en fælles indsats.

AkademikerPension samarbejder derfor med en række organisationer, investorer og andre aktører for at gøre en forskel.

Climate Action 100+ 

AkademikerPension er med i Climate Action 100+. Det er et globalt investorinitiativ, der forsøger at få de største børsnoterede selskaber, som udleder mest CO2, til at reducere deres udledninger. AkademikerPension leder dialogen med Mærsk under initiativet sammen med Nykredit og Federated Hermes.

FN's Global Compact

I 2018 tilsluttede AkademikerPension sig FN's Global Compact, som er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. De ti principper er et godt udgangspunkt, når vi opfordrer virksomheder til at arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Net-Zero Asset Owner Alliance

Alliancen er støttet af FN og tæller godt 30 institutionelle investorer, der har forpligtet sig til at reducere klimaudledningerne fra deres investeringer til nul senest i 2050 i tråd med Paris-aftalens mål om at holde de globale opvarmning til 1,5 grader. Alliancens medlemmer skal desuden sætte 2025-reduktionsmål og siden hen for hvert femte år frem til 2050. Alliancen har samlet mere end 30.000 milliarder kroner under forvaltning, og samarbejder også om at påvirke selskaber og regeringer til at reducere deres klimapåvirkning.

Dialog gennem EOS at Federated Hermes

Vi har i mange år samarbejdet med EOS at Federated Hermes, som står for en stor del af dialogerne med udenlandske selskaber på vegne af AkademikerPension og en lang række andre institutionelle investorer. EOS har lang erfaring og dygtige specialister indenfor klima, menneskerettigheder, god selskabsledelse med mere.

Bemærk at AkademikerPension ikke investerer i alle selskaber på EOS' samlede liste over dialoger.

Data fra  Sustainalytics

Hvert kvartal screener AkademikerPension for brud på vores politik for ansvarlige investeringer. Screeningen foretages med brug af data fra data fra eksterne leverandører. Sustainalytics er et analysebureau med 25 års erfaring inden for ESG-research og over 300 ansatte med tværfaglig ekspertise i mere end 40 sektorer. Vi bruger desuden data og analyser fra MSCI, CDP, InfluenceMap, Transition Pathway Initiative, Carbon Tracker med flere.

Medstifter af Dansif

AkademikerPension er medstifter af Dansif, som er et netværk af professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. AkademikerPension har siden netværkets start haft et sæde i bestyrelsen.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.