A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emne

1. Klimarelaterede finansielle risici og nedbringelse af CO2-udledning.

Mål

2. Tiltag til at sikre forretning mod klimrelaterede finansielle risici, herunder nedbringe CO2-udledning

3. TCFD-rapportering

Tiltag og udvikling

AkademikerPension har i januar 2020 sendt brev til bestyrelsen i alle danske selskaber i porteføljen, herunder DSV vedrørende klima, diversitet, vederlag, skattetransparens og ESG-data.

Den 10. marts 2020 mødtes AkademikerPension med DSV for at tale om selskabets plan for at håndtere de klimarelaterede finansielle risici, der følger i kølvandet på den globale opvarmning. Det blev ligeledes drøftet, hvordan selskabet planlægger, hvilke udfordringer og muligheder selskabet ser for at omstille til grønne transportformer over de kommende år.

Selskabet har endnu ikke forpligtet sig til at rapportere i tråd med TCFD-anbefalingerne, men selskabets nuværende rapportering lever op til flere af anbefalingerne.

Den 3. juni 2020 annoncerede DSV Panalpina, at de som et af de første logistikselskaber fastsætter mål for hvor meget og hvor hurtigt virksomheden vil reducere udledningen af drivhusgasser. Det gør virksomheden i tilknytning til Science Based Targets-initiativet. Det er i øvrigt helt i tråd med DSV Panalpina’s deltagelse i et partnerskab om udvikling af et produktionsanlæg til produktion af bæredygtige brændstoffer til vej-, sø- og lufttransport. Partnerskabet blev offentliggjort i maj 2020, og de øvrige deltagere er Københavns Lufthavne, A.P. Møller-Mærsk, DFDS, Ørsted og SAS.

Opfølgning

Løbende opfølgning. Næste dedikererde dialogmøde om selskabets klima- og bæredygtighedsstrategi forventes at finde sted senest i 1. kvartal 2021.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.