A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Aktivt ejerskab er et af AkademikerPensions vigtigste værktøjer til at udøve vores formelle rettigheder som aktionær og bruge vores indflydelse til at påvirke selskaberne til større ansvarlighed. 

Vores mål med at gå i dialog og afgive stemmer på generalforsamlingerne er at skabe positive forandringer. Vi mener, at det er den mest ansvarlige måde at agere på som investor - også selvom resultaterne sjældent ses med det samme, men kan være en lang og tidskrævende proces. AkademikerPension tager dog gerne det lange seje træk, da vi mener, at det giver mest værdi for både selskab, os som investor og samfundet.

Dialog med selskaber

Vi er i dialog med over 300 selskaber. For at øge effektiviteten af vores aktive ejerskab har vi indgået samarbejde med EOS at Federated Hermes, som står for det praktiske arbejde med dialog på vegne af AkademikerPension - og en lang række andre institutionelle investorer på vores udenlandske investeringer.

Vi står selv for dialogen med danske selskaber, fordi vi har indgående kendskab til det danske marked, selskaberne og de danske forhold.

Billede af vindmøller

Stemmeafgivelser

AkademikerPension har siden 2010 haft en online portal, som viser vores stemmeafgivelser på de børsnoterede selskabers generalforsamlinger.

Vores samarbejder

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.