A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

De selskaber, AkademikerPension investerer i, skal opføre sig ordentligt og betale den skat, de er forpligtet til. Derfor skærper vi nu opmærksomheden på skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning.

Vi har en ambition om at få afkast og ansvarlighed til at gå hånd i hånd. Som en del af den strategi har vi skærpet kursen i forhold til de selskaber, der ikke anvender en ansvarlig skattepraksis. Eller med andre ord: Selskaber, der snyder eller bruger smarte tricks til at undgå at betale den skat, de skal.

"De selskaber, vi investerer i, skal ikke snyde på vægten." Jens Munch Holst, direktør i AkademikerPension


Gennemsigtighed er nøglen

Uden gennemsigtighed om skattebetalinger er det svært at vide, hvem der betaler den skat, de bør – og hvem, der er lidt for kreative. Det koster samfundet og skaber risiko for tab for investorer som AkademikerPension.

Et bredt flertal i Folketinget ønsker at gøre land-for-land rapportering lovpligtig via EU og
er enig med danske og internationale NGO’er i, at offentlige land-for-land regnskaber er en
væsentlig del af nøglen til at komme problemet med aggressiv skatteplanlægning til livs. Det er
også AkademikerPensions standpunkt.

Vi opfordrer til transparens om skattebetalinger i vores årlige brev til alle de danske selskaber, vi investerer i. Og vi presser på for at styrke det internationale samarbejde blandt investorer om at sætte ansvarlig skat på dagsordenen over for store, internationale selskaber.