Emne

Foreningsfrihed og retten til at indgå i kollektive forhandlinger.

Mål

At få selskabet til at anerkende og sikre de ansattes foreningsfrihed og ret til at indgå i kollektive forhandlinger.

Tiltag og udvikling

AkademikerPensions undersøgelser har vist, at Wizz Air har været involveret i flere kontroverser vedrørende selskabets manglende anerkendelse af de ansattes foreningsfrihed og ret til at indgå i kollektive forhandlinger i bl.a. Rumænien, Ukraine, Norge og Italien. Flere domstole har bl.a. afgjort, at Wizz Air har udvist diskriminerende adfærd og afskediget ansatte på grund af deres fagforeningstilknytning.

AkademikerPension har været i dialog med Wizz Air med henblik på at få selskabet til at anerkende og sikre de ansattes foreningsfrihed og ret til at indgå i kollektive forhandlinger. Wizz Air udtrykte i denne forbindelse, at selskabet ikke ønskede at ændre adfærd.

Resultater

På baggrund af den ovennævnte undersøgelse og dialog vurderes det, at der er en uacceptabel risiko for, at  Wizz Air overtræder – og forsat vil overtræde – AkademikerPensions Politik for ansvarlige investeringer. Wizz Air er derfor blevet ekskluderet.