A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Statsobligationer adskiller sig fra aktie- og obligationsinvesteringer i private selskaber ved, at AkademikerPension ikke kan udøve aktivt ejerskab over for en suveræn stat. 

Som oftest er udfordringerne på denne front at finde i mindre udviklede lande. Bredt set er det en fordel både for AkademikerPension og disse lande, at vi investerer i dem, og når pengene går ned i statskassen finansierer de – sat på spidsen – både undertrykkelse og hospitaler og skoler.

I den ideelle verden kunne vi udøve et aktivt ejerskab over for de lande, hvor der er problemer, men den mulighed findes som nævnt ikke. AkademikerPension har derfor kun valget mellem at eje eller ikke eje, det vil sige ekskludere. Det er et dilemma, hvor AkademikerPension populært skal afgøre, hvornår pengene gør mere skade end gavn. Vi har vurderet, at Kina, Rusland og Saudi-Arabien var endnu værre i forhold til menneskerettighederne og har prioriteret at vælge dem fra inden for vores mulige handlerum.

Vi kan desværre ikke være perfekte  

Der er dog stadig flere lande med et belastet forhold til menneskerettighederne, som AkademikerPension bliver nødt til at holde fast i for at kunne levere gode pensioner til vores medlemmer. Det drejer sig om lande som fylder så meget i markedet for statsobligationer, at de er svære at komme udenom, hvis man vil have en god porteføljeforvaltning på området. Det er blandt andet lande som Qatar, Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater, der er kendt for at se stort på menneskerettighederne. 

”Det er endnu et dilemma. Vi vil gerne investere i mindre udviklede lande og støtte dem, men skal det være effektivt, må vi acceptere, at store udstedere som De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain og Qatar også finder plads i porteføljen. Vi kan derfor ikke investere 100 procent i tråd med vores ansvarlighedsnormer, når det kommer til statsobligationer, for vi skal også betænke afkastet. Men det vi kan gøre, er at udfordre os selv til at investere så ansvarligt som muligt – og være åbne om vores dilemmaer”, siger Anders Schelde.

Ekskluderede lande

Land

Eksklusionsbegrundelse

 

Menneskerettigheder

Klima

Afghanistan

X

 

Azerbaijan

X

 

Algeriet

 

X

Cameroun

X

 

Belarus

X

X

Chad

X

 

Cuba

X

 

Den Centralafrikanske Republik

X

 

Den Demokratiske Republik Congo

X

 

Eritrea

X

X

Etiopien

X

 

Iran

X

X

Kina

X

 

Kirgisistan

X

 

Laos

X

 

Libyen

X

X

Mali

X

 

Myanmar

X

 

Nordkorea

X

 

Rusland

X

X

Rwanda

X

 

Saudi Arabien

X

X

Somalia

X

 

Sudan

X

 

Sydsudan

X

 

Syrien

X

 

Tajikistan

X

 

Turkmenistan

X

 

Venezuela

X

 

Yemen

X

X

Ækvatorialguinea

X

 


Listen er opdateret 1. januar 2023.