A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emne

Lobbyaktiviteter.

Mål

At Volkswagen undgår, både direkte og indirekte gennem sine medlemskaber i fx brancheorganisationer, at medvirke til at modarbejde tiltag, der skal fremme indfrielsen af målsætningerne i Paris-aftalen.

Tiltag og udvikling

AkademikerPension har i tre år været i dialog med Volkswagen sammen med en række andre investorer. Anledningen til dialogen var, at Volkswagen har haltet efter sine konkurrenter, når det kommer til åbenhed og gennemsigtighed omkring lobby-aktiviteter på klimaområdet.

Da dialogen ikke viste den ønskede fremgang, fremsatte AkademikerPension i samarbejde med andre investorer et aktionærforslag på Volkswagens generalforsamling i april 2022. Aktionærforslaget anmodede ledelsen i Volkswagen om at fremlægge oplysninger om selskabets lobbyindsats, og hvordan denne flugter med selskabets klimaindsats. Men Volkswagen afviste at lade forslaget komme til afstemning blandt aktionærerne på generalforsamlingen.

Det synes vi er et demokratisk og investeringsmæssigt problem.

Af denne grund valgte AkademikerPension sammen med de statslige, svenske pensionskasser AP2, AP3, AP4 og AP7 samt britiske Church of England Pensions Board at indbringe sagen for de tyske domstole. Formålet med denne retssag var at danne præcedens for, at aktionærer har ret til at fremsætte aktionærforslag i Tyskland - til gavn for klimaet, selskaberne og det langsigtede afkast.

Retssagen blev desværre afvist af den regionale domstol (the higher regional court of Braunschweig), der samtidig anvendte en sjældent anvendt bestemmelse i tysk ret, som afskærer muligheden for at anke sagen til en højere instans.

Volkswagen har imidlertid efter indgivelsen af vores retssag offentliggjort en rapport om selskabets klima-lobbyvirksomhed – hvilket vi sammen med investorgruppen i årevis har forsøgt at få selskabet til at gøre.

Dette er positivt, og Volkswagens ledelse har erkendt, at rapporten er et positivt skridt for virksomhedens egen klimaforvaltning. Rapporten bør opdateres årligt, og der er fortsat plads til forbedring.

Læs mere i retssagen mod Volkswagen her.

Opfølgning

Løbende opfølgning.