A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emner

 1. Sociale- og miljømæssige indvirkninger af den bristede dæmning ved Córrego de Feijão-minen i Brumadinho, Brasilien, 2019.
 2. Negative miljø- og sociale indvirkninger af minedrift i Mozambique (siden 2018).
 3. Opfølgning på implementeringen af de aftalte foranstaltninger efter den bristede Samarco-dæmning ved Mariana, Brasilien, 2015.
 4. Klimahensyn

Mål

Dæmninger, sikkerhed og katastrofehåndtering

Córrego de Feijão-minen i Brumadinho

 1. Vurdering af de sociale- og miljømæssige indvirkninger af dæmningskollapset i Brumadinho, Brasilien.
 2. Iværksættelse af tiltag, der forhindrer gentagelse af lignende ulykker.
 3. At Vale konstruktivt samarbejder med myndigheder og lokale interessenter om adgang til oprejsning for berørte parter, herunder udbetaling af erstatninger til lokalsamfundet og genopretning af miljøet.

Samarco-dæmningen ved Mariana

 1. At Vale igennem Fundaçao Renova implementerer de aftalte foranstaltninger samt bidrager konstruktivt til at sikre adgang til oprejsning for den lokale befolkning og genoprettelse af miljøet berørt af Samarco-dæmningens kollaps i 2015.
Ansvarlig minedrift i Mozambique
 1. Udarbejdelse af en rapport om de socio-økonomiske effekter af minedriften i Mozambique, hvor det skal bl.a. vurderes om de sociale påvirkninger og effekterne af forflytnings-processen.
 2. Handlingsplan til håndtering af de sociale- og miljømæssige indvirkninger af den nuværende og planlagte udvidelse af minedriften i Mozambique.
Klimahensyn
 1. Rapportering i tråd med Task Force On Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
 2. Vished om fordeling af termisk og metalurgisk kulproduktion.
 3. Bekræftelse af at Moatize kulminens- emissioner vil være inden for grænserne i IFC Performance Standards.
 4. Fastsætte mål for reduktion af termisk kulproduktion.

Tiltag og udvikling

Dæmninger

AkademikerPension er i løbende dialog direkte med selskabet via vores kapitalforvalter og har sat selskabet i karantæne efter dæmningskollapset i januar 2019. 

Vale har udsendt en række pressemeddelelser, der beskriver selskabets forskellige tiltag i forhold til den bristede dæmning i Brumadinho, Brasilien. 

Mozambique

Selskabet har indtil nu erklæret sig villig til at styrke sin indsats samt forsætte dialogen med AkademikerPension vedrørende aktiviteterne i Mozambique.

Vale har igangsat en socio-økonomisk vurdering af effekterne af minen for den forflyttede lokalbefolkning, som AkademikerPension forventer ligger klar i første kvartal 2019.

I juni 2018 har Vale indgået en aftale med en række berørte familier om kompensation. AkademikerPension har i november fået verificeret aftalens eksistens via dialog med hhv. selskabet og lokale repræsentanter for de berørte familier.

Klimahensyn

Selskabet forventer at rapportere i tråd med TCFD i 2019. Dialogen fortsætter om kulproduktionen, der dog udgør under 5 % af selskabets omsætning i dag.

Resultater

AkademikerPension forventede i første omgang at kunne tage endelig stilling i sagen inden 1. februar 2019. Det var ikke muligt på grund af de seneste udviklinger i Brasilien (se ovenfor). Beslutningen blev derfor udskudt til 1. juli 2019.

Efter grundige undersøgelser besluttede AkademikerPension i juni 2019 at ekskludere Vale, fordi det vurderes, at selskabet fortsat overtræder AkademikerPensions ”Politik for ansvarlige investeringer” i væsentlig grad – og ikke har levet op til de aftalte leverancer, herunder at udarbejde en socio-økonomisk rapport om effekterne af minedriften i Mozambique.