A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emner

  1. Bidrag til opførslen af nye kulkraftværker.
  2. Omstilling til vedvarende energi.

Mål

  1. Tilbagetrækning fra Vung Ang 2-projektet i Vietnam.
  2. Forpligtelse til ikke fremadrettet at bidrage til opførslen af nye kulkraftværker.
  3. Omstilling af selskabets energipolitik til 100 % vedvarende energi i tråd med Renewable Energy (RE100).

Tiltag og udvikling

Da den direkte dialog med Samsung ikke længere ansås for at kunne opnå de ønskede resultater, valgte AkademikerPension i oktober 2020 at fremsætte en offentlig kritik af det sydkoreanske konglomerat, der blandt andet omfatter selskabet Samsung C&T, da selskabet havde forpligtet sig til at bidrage med blandt andet ingeniør- og konstruktionsarbejde ved opførslen af et kontroversielt nyt kulkraftværk i Vietnam, ”Vung Ang 2”-projektet.

AkademikerPension har fokus på dette projekt, da støtte til nye kulkraftværker ikke er foreneligt med Paris-aftalens målsætninger, som også understreges ved behovet for udfasning af kul som fossilt brændstof.. Vung Ang 2-projektet vurderes at indebære en væsentlig finansiel risiko for ”stranded assets”, såvel som alvorlige klimarelaterede risici i form af Co2-udledninger under kraftværkets levetid, samt miljørelaterede risici ved påvirkning af lokalområdet omkring kraftværket.  

AkademikerPension gav udtryk for disse bekymringer flere gange blandt andet igennem medierne Financial Times og Korea Times, hvor vi understregede de alvorlige finansielle og omdømmerisici, som vi sammen med andre investorer anser for at være forbundet med deltagelsen i opførslen af nye kulkraftværker. Det kan man læse om her og her

Sammen med mere end 20 andre investorer sendte AkademikerPension desuden et brev til Samsung og de mere end 10 andre selskaber involveret i Vung Ang 2, hvor man opfordrede dem til at trække sig fra projektet og til at forpligte sig til ikke længere at deltage i opførslen af nye kulkraftværker.  

Iblandt reaktionerne på dette brev modtog investorkoalitionen den 27. oktober 2020 en melding fra Samsung C&T om, at dens bestyrelse havde vedtaget helt at trække sig fra kulindustrien. Selskabet har ved samme lejlighed understreget, at dette blandt andet skyldes det pres, som er kommet fra investorer. Det blev desværre også meddelt, at selskabet samtidig vælger at fastholde og gennemføre sine forpligtelser jævnfør eksisterende kontrakter, herunder i forhold til Vung Ang 2-projektet. Meldingen fra Samsung C&T har været efterfulgt af lignende meldinger fra finansielle selskaber i Samsung-konglomeratet, herunder Samsung Life Insurance og Samsung Fire & Marine Insurance, som i november 2020 har meddelt, at de ikke længere vil finansiere kulkraftværker eller yde lån til operatører af kulkraftværker.

Koalitionen har i starten af 2021 fastholdt sit fokus på selskaberne i Vung Ang 2-projektet, og AkademikerPension har derfor senest været med til at presse Mitsubishi Corporation til at opgive finansiering af nye kulprojekter, herunder Vung Ang 2, under selskabets møde med investorkoalitionen i februar 2021. Selskabet annoncerede i den forbindelse, at det trækker sig fra et andet kontroversielt kulprojekt (Vinh Tan 3), men desværre fastholder sin involvering i Vung Ang 2. Investorkoalitionen udøver også et pres på selskaber, som overvejer at tilslutte sig Vung Ang 2-projektet, blandt andet fordi det kan have en vigtig afsmittende effekt, hvis de involverede selskaber oplever at deres potentielle samarbejdspartnere anerkender risiciene. AkademikerPension har derfor i marts 2021 også tilsluttet sig koalitionens brev til Shikoku Electric, der overvejede at indgå i Vung Ang 2-projektet. Brevet understregede de klimarisici, man anser for forbundne til det konkrete projekt såvel som til nye kulprojekter generelt, og opfordrede Shikoku Electric til at undgå finansiering af begge dele.

AkademikerPension fastholder sit fokus på dette vigtige emne, blandt andet igennem investorkoalitionen, hvor man fortsætter dialogen og fastholder presset i forhold til både Vung Ang 2-projektet og nye kulprojekter generelt, både overfor Samsung og andre involverede selskaber.

Derfor kommenterede AkademikerPension igen offentligt på Samsung-konglomeratet i oktober 2021 sammen med investorkoalitionen. De offentlige udtalelser kommer efter en vurdering af Samsungs initiativer for grøn omstilling og opfordrede Samsung til at omfavne dets egen miljømæssige ambition og implementerede en 100 % vedvarende energipolitik. Samsungs vedvarende energipolitikker bør ikke kun gælde udvalgte markeder, men alle selskabets markeder for at leve op til de stigende forventninger om håndtering af klimakrisen. Ud af Koreas fire største selskaber er Samsung det eneste, som ikke har tilmeldt sig samarbejdet Renewable Energy 100 (RE100) som er et globalt initiativ for at omlægge energiforbruget til vedvarende energi.

AkademikerPension mener, at Samsung ville repræsentere en markant mere interessant investering for udenlandske investorer, hvis de omlagde deres strategi, trak sig fra alle kulinvesteringer. Vi vil derfor fortsætte dialogen i samarbejde med andre investorer.

Opfølgning

Løbende opfølgning.