A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emner

  1. Klimarelaterede finansielle risici og nedbringelse af CO2-emission. 
  2. Ophugning af skibe. 
  3. Menneskerettigheder i værdikæden.

Mål

  1. Tiltag til at sikre forretningen mod klimrelaterede finansielle risici, og rapportering (TCFD) om ledelsesmæssige tiltag i forhold til klimadagsordenen og nedbringelse af CO2-emissioner. 
  2. Ansvarlig ophugning af skibe. 
  3. Opmærksomhed på overholdelse af menneskerettigheder i Mærsks værdikæde.

Tiltag og udvikling

AkademikerPension har de seneste år på Mærsks generalforsamlinger rost selskabet for at have forpligtet sig i forhold til Paris-aftalen og at have sat ambitiøse mål, som skal føre til CO2-neutral drift i 2050. Sammen med EOS har AkademikerPension haft en række møder med Mærsk på vegne af investorsamarbejdet Climate Action 100+. Seneste møde var i marts 2022 i forlængelse af offentliggørelsen af Climate Action 100+ Net Zero Company Benchmark, hvori der findes en vurdering af en lang række selskabers – inklusive Mærsk’s – håndtering af klimadagsordenen. På møderne har selskabet uddybet beskrivelsen af indsatsen i bredeste forstand fra teknologi og drift til organisation transparens. Seneste møde tog særligt udgangspunkt i rapportering omkring selskabets klimapolitiske indflydelse, som vi også tidligere har talt til på selskabets generalforsamlinger. Vi vil fortsætte vores opfølgning med Mærsk omkring selskabets rapportering om dets klimarelaterede lobbyaktiviteter og forbedring af selskabets score i Climate Action 100+ benchmarket.

Mærsk har de seneste år rapporteret om hvordan klimadagsordenen påvirker forretningen, og hvordan der ledelsesmæssigt tages hånd om det. Rapporteringen tager udgangspunkt i TCFD, og der arbejdes på gradvist at forbedre datagrundlaget og øge gennemsigtigheden.

AkademikerPension bakker op om Mærsks deltagelse i Ship Recycling Transparency Initiative, hvor AkademikerPension er aktiv i gruppen af investor-interessenter. Selskabet gør en stor indsats for at forbedre standarderne på værfter i Indien, hvor udtjente skibe ophugges, og på at skabe større transparens blandt skibsejere vedrørende ophugning af skibe. Sideløbende anvendes anerkendte, certificerede ophugningsfaciliteter i Tyrkiet. Mærsk er opmærksom på potentielle overtrædelser af menneskerettigheder og tilsidesættelse af arbejdstagerrettigheder i værdikæden, og der er taget forskellige initiativer i samarbejde med branchen.

Som opfølgning på vores dialog med Mærsk omkring menneskerettigheder fremsatte vi sammen med LD Fonde i 2023 et aktionærforslag på Mærsks generalforsamling. Aktionærforslaget opfordrede bestyrelsen til at styrke Mærsks transparens og offentlige kommunikation om selskabets due diligence for menneskerettigheder og håndtering af menneskerettighedsrisici. Mærsks bestyrelse valgte desværre ikke at bakke op om forslaget, og forslaget blev derfor ikke vedtaget på generalforsamlingen.

Aktionærforslaget i sin helhed kan findes her, og vores tale, som blev holdt på Mærsks generalforsamling den 28. marts 2023, kan findes her.

Vi fortsætter dialogen med selskabet også på dette punkt.

Opfølgning

Løbende opfølgning.