A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emne

Mulig medvirken til svindel med udbytteskat mod europæiske stater.

Mål

  1. Få en redegørelse om sagen fra selskabets side.
  2. Søge at afklare, om der er hold i (alle) anklagerne.

Hvor relevant

  1. Tilse, at selskabet retter op og samarbejder tilfredsstillende med myndighederne.
  2. Tilse, at selskabet opstiller politikker, værn og rapportering, der kan hindre lignende sager.

Tiltag og udvikling

AkademikerPension indførte et midlertidigt stop for nye investeringerne i Macquarie gældende fra oktober 2018. Karantænen omfattede aktier og obligationer udstedt af Macquarie Group og endvidere alle nye investeringer med Macquarie som kapitalforvalter.

Der er afholdt en række møder mellem AkademikerPension og Macquarie i perioden fra oktober 2018 til juni 2019, herunder med selskabets nye topdirektør. Før og efter bad AkademikerPension om fremsendelse af skriftlig dokumentation på lang række punkter og områder. Hensigten var at vurdere i hvilken grad kulturen i selskabet i dag reelt er en anden.

Resultater

Macquarie tager i dag afstand fra sin adfærd i 2011 og har siden Cum-Ex-sagen kom frem i medierne bl.a. opdateret sin skattepolitik, så den nu forbyder selskabet at finansiere eller på anden vis deltage i spekulation med udbytteskattebetalinger.

Efter grundige undersøgelser og dialog med selskabet besluttede AkademikerPension at ophæve karantænen i juni 2019, fordi AkademikerPension vurderer, at selskabet ikke længere overtræder AkademikerPensions ”Politik for ansvarlige investeringer”.