A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emner

  1. Klima
  2. Lobbyisme

Mål

  1. Offentlig støtte til Paris-aftalen

  2. Offentlig støtte til TCFD’s anbefalinger.

  3. Fastsætte mål for reduktion af drivhusgasser.

  4. Åbenhed om lobbyaktiviteter og støtte til diverse interesseorganisationer som vej til ansvarlig lobbyisme.

Tiltag og udvikling

Dialog under ClimateAction 100+ initiativet.

AkademikerPension var med til at fremsætte et aktionærforslag om klima i tråd med Paris-aftalen, til afstemning på Exxons generalforsamling i foråret 2019. Exxon fik dog forslaget afvist ved det amerikanske finanstilsyn, SEC. Som konsekvens heraf valgte vi at stemme imod samtlige medlemmer af Exxons bestyrelse, og stemte for de aktionærforslag der blev fremstillet på generalforsamlingen 2019, blandt andet på forslagene om en uafhængig betyrelsesformand og rapportering om politiske bidrag.

AkademikerPension stemte ligeledes for klimarelaterede aktionærforslag samt forslag om åbenhed om lobbyisme på selskabets generalforsamling i 2018.

Resultater

AkademikerPension har foretaget en grundig analyse af verdens ti største olieselskaber, herunder Exxon. Vi har samarbejdet med en række organisationer for at indsamle viden om selskabernes grønne omstilling og aktiviteter.

Efter en grundig analyse af Exxon, måtte AkademikerPension konkludere at selskabet ikke har en langsigtet forretningsplan, der er kompatibel med Paris-aftalen. Vi vurderer samtidig, at selskabet modarbejder mere krævende regulering på klimaområdet gennem sine lobbyaktiviteter.

På baggrund af analysens konklusioner besluttede AkademikerPension i september 2019 at ekskludere Exxon, fordi det vurderes, at selskabet overtræder AkademikerPensions ”Politik for ansvarlige investeringer”.

Eksklusionen af Exxon kan ophæves, hvis vi vurderer, at selskabet på et senere tidspunkt har indrettet sin forretningsstrategi efter Paris-aftalens målsætninger.