A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emne

Klimarelaterede finansielle risici og nedbringelse af CO2-udledning.

Mål

  1. Tiltag til at sikre forretning mod klimarelaterede finansielle risici, herunder nedbringe CO2-udledning.
  2. TCFD-rapportering.

Tiltag og udvikling

AkademikerPension sendte i januar 2020 et brev til bestyrelsen i alle danske selskaber i porteføljen, herunder DFDS vedrørende klima, diversitet, vederlag, skattetransparens og ESG-data.

Den 13. januar 2020 mødtes AkademikerPension med DFDS for at tale om selskabets plan for at håndtere de klimarelaterede finansielle risici, der følger i kølvandet på den globale opvarmning. Det blev ligeledes drøftet, hvordan selskabet planlægger, hvilke udfordringer og muligheder selskabet ser for at omstille til grønne transportformer over de kommende år.

Selskabet har endnu ikke forpligtet sig til at rapportere i tråd med TCFD-anbefalingerne, men selskabets nuværende rapportering lever op til flere af anbefalingerne.

DFDS deltager i et partnerskab om udvikling af et produktionsanlæg til produktion af bæredygtige brændstoffer til vej-, sø- og lufttransport. Partnerskabet blev offentliggjort i maj 2020, og de øvrige deltagere er Københavns Lufthavne, A.P. Møller-Mærsk, DSV Panalpina, Ørsted og SAS.

Resultater

AkademikerPension solgte i løbet af 2020 alle aktier i DFDS, og på den baggrund er der ikke aktuelle planer om fortsat dialog.