A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emner

  1. Klimaforandringer.
  2. Transparens.
  3. Tiltag for at modvirke hvidvask.
  4. Ansvarlig gældsinddrivelse.

Mål

  1. Paris-kompabilitet i Danske Banks udlån og investeringer forretningsstrategi.
  2. Transparens med udledninger og mål fordelt på sektorer og aktivklasser.
  3. Ordentlig afslutning af hvidvask-sag og fejlbehæftet gældsinddrivelse.
  4. Styrket ansvarlighedskultur i banken og ærlig og transparent kommunikation om tiltag og status i forhold til bankens problemsager.

Klimaforandringer

AkademikerPension har løbende været i dialog med Danske Bank på forskellige niveauer i flere år. På bankens generalforsamling i 2022 holdt vores investeringsdirektør Anders Schelde en tale og opfordrede ledelsen til at fremlægge en samlet, Paris-kompatibel klimaplan for alle bankens forretninger. Talen kan læses her.

Det var derfor positivt at se Danske Bank fremlægge en omfattende klimaplan, der favner alle bankens forretninger i 2023. Det gør det muligt for investorer tydeligere at se, hvor banken er eksponeret for klimarisici. Vi mener, at det i store træk er en grundig klimastrategi, der tager afgørende skridt i den rigtige retning.

Men på enkelte – afgørende – områder mener vi dog, at planen ikke er helt i mål endnu. Banken vil derfor fortsat være sårbar overfor kritik, og dermed også få vanskeligt ved at høste de omdømmemæssige gevinster af en helstøbt klimaindsats. Dette var vores budskab på generalforsamlingen 2023, hvor vores investeringsdirektør igen holdt tale. Den tale kan læses i sin helhed her.

Vores samlede vurdering af bankens nye klimastrategi bevirkede, at AkademikerPension stemte for aktionærforslag 12a1 og 12a2, der kan læses her.

Hvidvask

Efter mange års fokus blev 2022 året hvor hvidvasksagen i al væsentlighed endelig blev afsluttet for Danske Bank. Denne sag har fyldt meget i AkademikerPensions løbende dialog med banken og betød i en periode i 2018 et midlertidigt stop for nye investeringer i Danske Bank.

Fra AkademikerPensions side har vi presset på for løbende åbenhed og ansvarlighed, og vi vil fremadrettet fokusere på, at disse værdifulde erfaringer inkorporeres i hele Danske Bank Gruppen, så lignende sager ikke kan opstå i fremtiden.

Det gælder også for bankens fejlbehæftede gældsinddrivelse. Da det kom frem, at Danske Bank i en længere årrække har inddrevet gæld på et forkert grundlag, rettede AkademikerPension henvendelse til direktionen og holdt møde med den administrerende direktør i oktober 2020 for at få en redegørelse. AkademikerPension understregede behovet for at få ryddet helt op i problemerne og samtidig være helt transparent i processen. 

Opfølgning

AkademikerPension fortsætter som kritisk, aktiv ejer i Danske Bank og følger bankens sager og tiltag tæt frem mod næste generalforsamling.