A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emner

  1. Klima.
  2. Skattetransparens.

Mål

  1. Styrket rapportering om klimarisici og -strategi i tråd med anbefalingerne fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
  2. Åbenhed om skattebetalinger, land-for-land (i tråd med GRI 207-standarden).

Integration af klimadagsordenen i forretningsstrategien

Klimaforandringer har været et tilbagevendende emne i dialogen med Coloplast i de flere år og senest i forbindelse med dialogmøde den 1. februar 2022.  

I sin klimarapportering er Coloplast meget eksplicit om selskabets forpligtelse i forhold til Paris-aftalen og TCFD – det står stærkt i både årsrapport og bæredygtighedsrapport 2020/21. Desuden understøttes forpligtelsen ved, at aflønning af direktionen nu også kobles til KPI’er relateret til klima-indsatsen. Alt i alt er rapporteringen om klima overbevisende med hensyn til mål, strategi og data. Risikovurderingen bag rapporteringen står mere uklar, men Coloplast har bebudet, at man arbejder på dybere beskrivelse af metode og tidsperspektiv. 

Øget gennemsigtighed om skattebetaling

Til Coloplasts generalforsamling den 3. december 2020 stillede LD Fonde og AkademikerPension i fællesskab forslag om gennemsigtighed land-for-land med hensyn til skattebetaling. Forslaget pålagde bestyrelsen at undersøge muligheden for øget transparens og at offentliggøre resultatet.  

AkademikerPension har ingen forventning om, at Coloplast ikke betaler en fair skat, tvært imod. Generelt er virksomheder bekymrede for, at åbenhed vil underminere deres konkurrenceevne, fordi konkurrenter ad den vej får adgang til følsom information. AkademikerPension tror på, at Coloplast og i øvrigt de fleste danske virksomheder vil vinde ved at gå med i forreste række, og være med til at drive en udvikling i retning af, at selskaber betaler en fair skat i de lande, hvor de genererer deres overskud. Bestyrelsen støttede forslaget, som blev vedtaget. 

I forlængelse af forslaget i 2020 fremgår det af selskabets seneste årsrapport 2020/21, at bestyrelsens revisionsudvalg efterfølgende vurderede muligheden for at rapportere land-for-land. Coloplast har indtil videre valgt gennemsigtighed mht. EU-medlemslande, mens data er aggregerede for lande udenfor EU. Det er et væsentligt første skridt, men det er ’selektiv transparens’, som endnu ikke flugter med ’GRI 207: Tax’, som i sin tid var referencen i aktionærforslaget. 

AkademikerPension påpegede dette i talen til selskabets generalforsamling primo december 2021, og efterfølgende på et dialogmøde den 1. februar 2022. Coloplast er endnu ikke helt afklaret mht. hvor langt de kan gå i retning af land-for-land-rapportering, men arbejder videre med problemstillingen.

Opfølgning

Dialogen fortsættes mht. både klimaforandringer og skat.