A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emne

Klima.

Mål

  1. Tiltag til at sikre forretning mod klimrelaterede finansielle risici, herunder omstilling til vedvarende energikilder.
  2. Offentlig støtte til Paris-aftalen.
  3. TCFD-rapportering.
  4. Fastsætte mål for reduktion af drivhusgasser.

Tiltag og udvikling

Dialog med selskabet både under ClimateAction 100+ investor-initiativet, og gennem dialogmøde med selskabet i september 2018. AkademikerPension har været aktive i Climate Action 100+ arbejdsgruppen med fokus på Chevron, som senest afholdt dialogmøde med selskabet i april 2019.

Selskabet er begyndt at referere til TCFD-anbefalingerne i sin rapportering og har forbedret sin transparens på lobbyområdet; Chevron har offentliggjort en liste med 21 organisationer som selskabet støttede i 2018.

AkademikerPension stemte for klimarelaterede aktionærforslag på selskabets generalforsamling i 2018. AkademikerPension havde ikke mulighed for at stemme på selskabets generalforsamling i 2019, da AkademikerPension i marts 2019 valgte at sælge sin beholdning i selskabet.

Resultater

AkademikerPension har foretaget en grundig analyse af verdens ti største olieselskaber, herunder Chevron. AkademikerPension har samarbejdet med en række organisationer for at indsamle viden om selskabernes grønne omstilling og aktiviteter.

Efter en grundig analyse af Chevron, måtte AkademikerPension konkludere at selskabet ikke har en langsigtet forretningsplan, der er kompatibel med Paris-aftalen. AkademikerPension vurderer samtidig, at selskabet modarbejder mere krævende regulering på klimaområdet gennem sine lobbyaktiviteter.

På baggrund af analysens konklusioner besluttede AkademikerPension i september 2019 at ekskludere Chevron, fordi det vurderes, at selskabet overtræder AkademikerPensions ”Politik for ansvarlige investeringer”.

Eksklusionen af Chevron kan ophæves, hvis AkademikerPension vurderer, at selskabet på et senere tidspunkt har indrettet sin forretningsstrategi efter Paris-aftalens målsætninger.