A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emner

  1. Aktiviteter i Rusland
  2. Menneskerettigheder

Mål

  1. Ansvarligt frasalg af aktiviteter i Rusland
  2. Efterlevelse af FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UNGP) samt selskabets egne politikker om bl.a. due diligence og menneskerettigheder i hele værdikæden.

Aktiviteter i Rusland

Umiddelbart efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 oplyste Carlsberg i en pressemeddelelse, at selskabet ville trække sig fra Rusland, men ville fortsætte den reducerede drift, indtil der blev fundet en køber til den russiske forretning.

AkademikerPension har gentagne gange været i dialog med Carlsberg om denne proces. Vi anerkender, at alle danske selskaber med aktiviteter i Rusland står i en utrolig svær situation. Hvert selskabs situation er unik, og der er stor forskel på, om et selskab har værdipapirer i Rusland, en kontrakt eller et decideret produktionsapparat i landet. I denne forbindelse har vi givet udtryk for, at det især er vigtigt med tydelig og transparent kommunikation om exit-planerne.

Vi ser positivt på, at Carlsberg forventer snart at være i mål med frasalget af den russiske forretning.

Menneskerettigheder - Tiltag og udvikling

AkademikerPension har i de seneste par år været i dialog med Carlsberg om en række forskellige sager vedrørende selskabets indvirkning på menneskerettighederne. Disse sager drejer sig bl.a. om Carlsbergs datterselskaber herunder bryggerierne Wusu i Xinjiang i Kina og Cambrew i Cambodia.

Som opfølgning på dialogen om Carlsbergs tilgang til menneskerettighederne fremsatte AkademikerPension sammen med LD Fonde i 2023 et aktionærforslag på Carlsbergs generalforsamling. Aktionærforslaget opfordrede bestyrelsen til at styrke Carlsbergs transparens og offentlige kommunikation om selskabets due diligence for menneskerettigheder og håndtering af menneskerettighedsrisici. Carlsbergs bestyrelse valgte desværre ikke at bakke op om forslaget, og forslaget blev derfor ikke vedtaget på generalforsamlingen.

Aktionærforslaget i sin helhed kan findes her, og vores tale, som blev holdt på Carlsbergs generalforsamling den 13. marts 2023, kan findes her.  

Opfølgning

Løbende opfølgning.