A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emne

Arbejdstagerrettigheder.

Mål

At Amazon fremlægger en uafhængig rapport, der tydeligt viser, hvordan selskabet konkret sikrer medarbejdernes arbejdstagerrettigheder i praksis.

Tiltag og udvikling

AkademikerPension er gået sammen med 10 andre danske pensionsselskaber om at lægge pres på Amazon omkring arbejdstagerrettigheder. Baggrunden for dialoginitiativet er en række sager, hvor Amazon er blevet beskyldt for brud på arbejdstagerrettighederne, hvilket ikke harmonerer med selskabets egne erklærede principper på området. Sagerne handler blandt andet om krænkelser af lagerarbejdernes fagforeningsfrihed og ret til at indgå i kollektive forhandlinger. Problematikken er blandt andet understreget af omfattende mediedækning og en række aktionærforslag om sikring og dokumentation af arbejdstagerrettighederne, som er blevet fremsat på Amazons årlige generalforsamlinger i de seneste år.

Investorgruppen har i siden 2022 været i direkte dialog med Amazon. Vi fortsætter med at lægge pres på Amazon for at få selskabet til at fremlægge en uafhængig rapport, der tydeligt viser, hvordan selskabet konkret sikrer medarbejdernes rettigheder i praksis.

Opfølgning

Løbende opfølgning.

Senest opdateret: Juli 2023.