A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Efter Ruslands angreb på Ukraine valgte vi i AkademikerPension at ekskludere landet fra vores portefølje. Det betyder helt konkret, at vi har skilt os af med statsobligationer og investeringer i selskaber, hvor staten ejer mere end 50 procent.

Samtidig har vi valgt at afhænde de resterende russiske investeringer – eksempelvis i selvstændige selskaber. Desuden har vi haft en tæt dialog med flere af de danske selskaber, som har investeringer og forretninger i Rusland, og som vi har investeret i - eksempelvis Carlsberg.

Vi anerkender, at alle danske selskaber står i en utrolig svær situation. Hvert selskabs situation er unik. Hvor stor er operationen eller kontrakten? Og der er stor forskel på, om et selskab har værdipapirer i Rusland, en kontrakt eller et decideret produktionsapparat i landet.

Alle selskaber skal selvfølgelig overholde sanktionerne, men vi mener også, at de har en moralsk forpligtigelse til at spørge sig selv, om de kan gøre andet og mere end det. Da invasionen begyndte, lagde vi pres på, for at de danske selskaber tog hurtig stilling og meldte klart ud.