A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Virksomheder med en kønsbalanceret ledelse på bestyrelses- og direktionsniveau giver mere stabile afkast end konkurrenterne. Også af den grund har AkademikerPension fokus på ligestilling.

Mænd sidder tungt på direktionsposterne i de største danske børsnoterede virksomheder. Og det er endda selvom flere undersøgelser viser, at der er positive effekter ved ligestilling på bestyrelses- og direktionsniveau.

Ifølge en undersøgelse lavet af Nordea har virksomheder med en mere ligelig kønsbalance i ledelsen væsentligt lavere udsving i afkastet og er altså bedre til at tjene penge, end hvis virksomhedens ledelse kun består af enten mænd eller kvinder.

Billede af Anders Schelde
"Vi tror på, at ligestilling og diversitet er godt i alle arbejdsmæssige sammenhænge" Anders Schelde, investeringschef i AkademikerPension


Når der er forskellighed, får man ganske enkelt flere synspunkter med i beslutningsprocessen og får set tingene fra flere vinkler. Det leder til bedre resultater. I AkademikerPension synes vi derudover, at det er en værdi i sig selv at tilstræbe ligestilling mellem kønnene.

Vi presser altså de danske selskaber på ligestilling, fordi vi tror på, det giver bedre beslutninger og resultater.