A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Højt afkast og ansvarlighed kan og skal gå hånd i hånd i AkademikerPension, men der er fortsat mange knaster og dilemmaer, når vi skal få medlemmernes pensionsformue til at vokse på ansvarlig vis.

Generelt er der mange forhold, vi skal tage højde for, når vi investerer. De endelige beslutninger er aldrig sort-hvide. Derfor er det vigtigt at være åbne og transparente omkring det. Arbejdet med ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab stopper aldrig. Det betyder, at vi som investor aldrig kan sammensætte en portefølje af investeringer, hvor vi med 100 procent sikkerhed kan sige, at der ikke kan opstå problemer.