Tillægspension er en del af din samlede forventede pensionsudbetaling, som kan blive nedsat, hvis forudsætningerne for beregningerne af din pensionsudbetaling ikke holder.

Helt konkret udgør tillægspensionen forskellen mellem den pension, der er beregnet med den årlige kontorente og den pension, der er beregnet på baggrund af den fastsatte beregningsrente.

Tillægspensionen kan således stige eller falde hurtigere end grundpensionen. Beregningsrenten udregnes på baggrund pensionskassens investering og overskud udlignes over en periode på 10 år for at mindske udsving. Tillægspensionen kan således svinge mere end grundpensionen.