Når du afgiftsberigtiger, betyder det, at du betaler afgift af enten din alderssum eller kapitalpension og overfører beløbet til din aldersopsparing, hvorefter der ikke skal betales afgift ved udbetaling.