A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Det er bestemt af reglerne i arveloven, hvordan arven efter dig skal fordeles. Dine børn og ægtefæller har eksempelvis krav på at modtage en vis minimumsarv. Dette kaldes tvangsarven.