Det er bestemt af reglerne i arveloven, hvordan arven efter dig skal fordeles. Dine børn og ægtefæller har eksempelvis krav på at modtage en vis minimumsarv. Dette kaldes tvangsarven.

Særlige regler for samlever

Din samlever arver ikke efter dig som en del af arveloven. Det er derfor vigtigt, at du opretter et testamente, hvis du ønsker, at din samlever skal arve efter dig. Hvis du har en ægtefælle/-samleverpension, skal du være opmærksom på, at en samlever skal stå til en arv på samme størrelse som den tvangsarv en ægtefælle ifølge arveloven ville få.

Oprettelse af testamente

Du kan let oprette et testamente gennem vores digitale testamenteløsning. Du kan også kontakte en advokat, så kan hjælpe dig med oprettelsen af et testamente.