Selvstændige erhvervsdrivende med personligt ejet virksomhed er som udgangspunkt omfattet af fradragsreglerne for private pensionsordninger.

Hvis din selvstændige erhvervsvirksomhed drives som enten en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, kan du benytte et særligt opfyldningsfradrag på op til 30 % af dit overskud i virksomheden og få fuldt fradrag i indbetalingsåret. 30%-reglen gælder kun indbetalinger til livsvarig pension eller livsvarig supplerende opsparing.

Det er en betingelse, at opfyldningsfradraget ikke er anvendt på andre pensionsordninger. Hvis din indbetaling overstiger 30 % af virksomhedens overskud, kan det overskydende beløb først fratrækkes i et senere indkomstår. Kontakt eventuelt din revisor.

Hvis du som selvstændig udnytter 30%-reglen fuldt ud til din livsvarige pension, kan din arbejdsgiver desuden indbetale til en ratepension.

Opfyldningsfradrag

Er du selvstændig erhvervsdrivende, er du som udgangspunkt omfattet af fradragsreglerne for private pensionsordninger. Det betyder, at dit fradrag for indbetalinger som udgangspunkt fordeles over 10 år, og at du kan benytte dig af opfyldningsfradraget.