A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Det er vigtigt, at du ved, hvordan vi opgør din løn som selvstændig erhvervsdrivende.

Eksempel

Honorarindtægter 500.000 kr.
Medicinalvarer/materialeforbrug -100.000 kr.
Personaleomkostninger -150.000 kr.
Lokale og anlægsomkostninger -25.000 kr.
Administrationsomkostninger -15.000 kr.
Lønsumsafgift -10.000 kr.
Driftsomkostninger i alt

-300.000 kr.

Resultat før afskrivninger 200.000 kr.
Af- og nedskrivninger -25.000 kr.
Driftsresultat

175.000 kr.

Finansielle indtægter 5.000 kr.
Finansielle omkostninger -30.000 kr.
Årets resultat (opnåede virksomhedsoverskud) 150.000 kr.