Det er vigtigt, at du ved, hvordan vi opgør din løn som selvstændig erhvervsdrivende.

Eksempel

Honorarindtægter 500.000 kr.
Medicinalvarer/materialeforbrug -100.000 kr.
Personaleomkostninger -150.000 kr.
Lokale og anlægsomkostninger -25.000 kr.
Administrationsomkostninger -15.000 kr.
Lønsumsafgift -10.000 kr.
Driftsomkostninger i alt

-300.000 kr.

Resultat før afskrivninger 200.000 kr.
Af- og nedskrivninger -25.000 kr.
Driftsresultat

175.000 kr.

Finansielle indtægter 5.000 kr.
Finansielle omkostninger -30.000 kr.
Årets resultat (opnåede virksomhedsoverskud) 150.000 kr.