A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Særeje er en formueordning, der som udgangspunkt er upåvirket af ægteskabet. Det betyder, at man ikke nødvendigvis skal dele alt i tilfælde af skilsmisse eller død.

Særeje kan enten opstå ved 3. mands bestemmelse (ved arv eller gave), eller ved oprettelse af ægtepagt om særeje mellem ægtefællerne.

Du kan også bestemme, at udbetalingen fra din pensionsordning til dine efterladte skal være særeje. Kontakt os, hvis du ønsker dette.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.