A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Risikobonus

Den bonus, der opstår ved, at der i årets løb er færre udbetalinger ved død og invaliditet end forudsat.

Risikooverskud

Det overskud, som fremkommer ved, at der i årets løb er færre eller lavere udbetalinger, end vi har forudsat. Forudsætningerne er fastsat i det forsikringstekniske grundlag. Overskuddet anvendes til bonus til medlemmerne.

Risikotillæg

Bruges til at opbygge en kapitalbuffer til at afbøde konsekvenserne af udsving på de finansielle markeder. I gode år sættes kapital til side og i mindre gode år bruge bufferen til at holde pensionerne stabile.

Kapitalbufferen bliver opbygget ved, at medlemmerne løbende betaler et såkaldt risikotillæg. Risikotillægget bliver betalt tilbage til medlemmerne som en del af pensionen, fordi medlemmerne ejer pensionskassen.