A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Din pension bliver beregnet ud fra forskellige forudsætninger om forrentning. Her kan du læse en uddybende beskrivelse af de forskellige rentebegreber.

Se de aktuelle renter

De forskellige renter bliver benyttet til at beregne din pensionsudbetaling og dine forsikringsdækninger. De er hver især vigtige for at kunne give dig et realistisk billede af forventningerne til din pension.