A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Din pension bliver beregnet ud fra forskellige forudsætninger om forrentning. Her kan du læse en uddybende beskrivelse af de forskellige rentebegreber.

Kontorente

Kontorenten er den samlede forrentning (grundlagsrente + rentebonus), der hvert år tilskrives medlemmets pensionsopsparing.

For at undgå at udsving på børserne påvirker pensionerne i for høj grad, holdes udviklingen i kontorenten fra år til år nogenlunde stabil, hvor udsving udlignes hen over en årrække.

Beregningsrente

Den rente, som medlemmernes samlede pensioner beregnes ud fra. Beregningsrenten er et udtryk for det afkast, vi forventer, vores investeringer giver. Er udsigterne gode, beregner vi din pension ud fra en høj beregningsrente. Er udsigterne knapt så gode, beregner vi ud fra en lavere beregningsrente.

Beregningsrenten anvendes til at beregne tillægspensionens andel af den samlede pension. Tillægspensionerne er forskellen mellem pensionerne beregnet på grundlagsrenten og pensionerne beregnet på beregningsrenten.

Grundlagsrente

Grundlagsrenten er den rente, der indgår i beregningen af grundpensionen. Grundlagsrenten skal være fastsat ud fra renteniveauet og indgår i det forsikringstekniske grundlag. Finanstilsynet fastsætter den maksimale grundlagsrente med udgangspunkt i obligationsrenten efter skat.

Se de aktuelle renter

De forskellige renter bliver benyttet til at beregne din pensionsudbetaling og dine forsikringsdækninger. De er hver især vigtige for at kunne give dig et realistisk billede af forventningerne til din pension.