På gennemsnitsrente

Hvert år i december måned, fastsætter bestyrelsen kontorenten for året efter. Ved fastsættelsen bliver der bl.a. taget udgangspunkt i årets foreløbige afkast, egenkapitalens størrelse og hvilke forventninger, der er til fremtidens afkast.

For ikke pensionerede medlemmer, tilskrives kontorenten månedligt. Da der i forvejen er indregnet en beregningsrente, er det kun forskellen imellem kontorenten og beregningsrenten, der påvirker pensionen størrelse.

For medlemmer, der modtager pension, bliver bonusrenten (forskellen imellem kontorenten og beregningsrenten, som i forvejen er indregnet i pensionen) samlet sammen for året og tillagt eller fratrukket den udbetalte pension pr. 1.1.

På markedsrente

På markedsrente bliver det aktuelle afkast tilskrevet depotet hver måned. I pensionerne er der på forhånd indregnet et afkast svarende til beregningsrenten.

Forskellen mellem det faktiske afkast og beregningsrenten samles sammen for året og anvendes til at regulere pensionerne de næste 10 år med 1/10 hvert år. Dette gøres bl.a. for at der ikke skal ske for store udsving i pensionerne i år med meget store positive eller store negative afkast. Indtil beløbet er indregnet i pensionerne, står det på en konto, som vi kalder Udskudt afkast.

Medlemmer, der vælger at skifte fra gennemsnitsrente til markedsrente får i forbindelsen med overgangen deres andel af egenkapitalen overført til udskudt afkast kontoen.

Et eksempel kunne se ud som følgende:

Medlemmets afkast har i 2017 været på 1.646,12 kr. Beregningsrenten, som allerede er indregnet i pensionen, er på 768,12 kr. Afkast, der skal anvendes til fremtidige reguleringer af pensionen, er på (1.646,12 kr. – 768,12 kr.) 878,80 kr.

Ved årets afslutning vil den Udskudte afkastkonto se ud som følgende:

År Udskudt afkast
2018 87,80 kr.
2019 87,80 kr.
2020 87,80 kr.
2021 87,80 kr.
2022 87,80 kr.
2023 87,80 kr.
2024 87,80 kr.
2025 87,80 kr.
2026 87,80 kr.
2027 87,80 kr.

Pr. 1.1.2018 køber vi pension for 87,88 kr. og den udskudte afkastkonto ser nu ud som følgende:

År Udskudt afkast
2019 87,80 kr.
2020 87,80 kr.
2021 87,80 kr.
2022 87,80 kr.
2023 87,80 kr.
2024 87,80 kr.
2025 87,80 kr.
2026 87,80 kr.
2027 87,80 kr.
2028 0,00 kr.

I 2018 er opsparer medlemmet 3.386,65 kr. som udskudt afkast. 2.636,25 er indregnet som beregningsrente. Dvs. 750,40 kr. overføres til Udskudt afkastkontoen, som ved årets udgang ser således ud:

År Udskudt afkast
2019 162,84 kr.
2020 162,84 kr.
2021 162,84 kr.
2022 162,84 kr.
2023 162,84 kr.
2024 162,84 kr.
2025 162,84 kr.
2026 162,84 kr.
2027 162,84 kr.
2028 75,04 kr.

Pr. 1.1.2019 købes der yderligere pension for 162,84 kr.