A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Når vi beregner de forventede pensioner, er det baseret på vores bedste gæt for fremtiden. Beregningerne er altså ikke et udtryk for, hvor meget du med sikkerhed kan få udbetalt, når du går på pension.

Prognosesatser

Forsikring & Pension har vedtaget en række samfundsforudsætninger, som skal anvendes i forbindelse med pensionsprognoser. Ved at anvende samfundsforudsætningerne på AkademikerPensions investeringsportefølje fremkommer følgende prognoserenter før og efter skat:

Periode Prognoserente før skat Prognoserente efter skat Inflation Realafkast
2021 – 2025 2,50 % 2,12 % 1,20 % 0,92 %
2026 - 2030 3,86 % 3,27 % 1,70 % 1,57 %
2031 -  4,25 % 3,60 % 2,00 % 1,60 %

Forudsætninger for prognoserne

For medlemmer på gennemsnitsrente regner vi med den udmeldte kontorente før skat for hele 2021, mens vi for medlemmer på markedsrente regner med et afkast på 2,50 % for den periode, hvor afkastet endnu ikke er kendt.

  • Medlemmer med betingede garantier på gennemsnitsrente får en andel af egenkapital oveni renten frem til 2031. Denne andel varierer fra måned til måned.
  • Medlemmer med ubetingede garantier på gennemsnitsrente får 0,65 % lavere rente.

Beregningen er desuden lavet ud fra følgende forudsætninger:

  • Administrationsomkostninger, som består af et månedligt gebyr på 32 kr. Derudover betales der 0,65 % af indbetalingerne til livsvarig pension og 0,65 % til ratepension og aldersopsparing.
  • Gruppeforsikringen koster 86 kroner per måned.
  • Der betales forventet kostpris for invalide- og dødsfaldsdækninger.
  • Vi anvender en beregningsrente på 3,75 %. Der er nogle medlemmer, der både har betingede og ubetingede garantier. Disse medlemmer har flere forskellige renter.
  • Vi inflationsregulerer indbetalingerne og det månedlige administrationsgebyr en gang om året. Første gang den 1.1.2022.

Prognoser vises i nutidskroner

På pensionsoversigten viser vi altid prognoserne i nutidskroner. Når vi blandt andet oplyser din livsvarige pension i nutidskroner, kan du bedre vurdere, om din pension ligger på et fornuftigt niveau, eller om du skal spare mere eller mindre op.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.