A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Opsparingsafdelingen er en særlig pensionsordning, hvor du er dækket på baggrund af dine faktiske indbetalinger og optaget før 1. april 2022.