Nedsat erhvervsevne er en forsikring, der bliver udbetalt hver måned, hvis din erhvervsevne er nedsat som følge af invaliditet.

Du kan modtage pension ved nedsat erhvervsevne, så længe din erhvervsevne er nedsat. Du kan ansøge om pensionen, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst halvdelen af den fulde erhvervsevne.

Tilpas størrelsen af din pension ved nedsat erhvervsevne 

Pensionen er fastsat som en del af din løn, men du kan vælge at "skrue" op og ned for dækningen. Pensionen må højst udgøre 90 procent af den årlige løn.

Er du ansat under offentlig overenskomst, er det et krav, at du skal have en pension ved nedsat erhvervsevne på mindst 20 procent af din løn.

Kriterier for udbetaling

Hvis du ønsker at ansøge om pension ved nedsat erhvervsevne, skal du være opmærksom på, at du selv skal kontakte os. Pensionen bliver beskattet som almindelig personlig indkomst; dog betales der ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Vær opmærksom på, at din pension fra os kan have betydning for, hvad du kan modtage af offentlige ydelser.

Udbetaling af pension ved nedsat erhvervsevne 

Pensionen kan tilkendes, hvis det bliver vurderet, at din erhvervsevne vil være uafbrudt nedsat i mere end tre måneder inden for eget fag. Erhvervsevnen skal være nedsat med mindst halvdelen af den fulde erhvervsevne. Udbetalingen kan tidligst ske ved ophør af løn/arbejdsindtægt eller ved nedgang af løn/arbejdsindtægt svarende til mindst halvdelen.

Indbetalingssikring

Du er berettiget til fuld eller delvis indbetalingssikring, hvis du er berettiget til udbetaling af pension ved nedsat erhvervsevne, og du har indbetalingssikring på din ordning.

Mulighed for forhøjet udbetaling

Hvis din erhvervsevne bliver nedsat, er du berettiget til udbetaling fra din pensionsordning, får du udbetalt det beløb, som du er dækket med. Hvis du ikke har lavet en individuel tilpasning af din dækning ved nedsat erhvervsevne, vil udbetalingen fra os som udgangspunkt udgøre 50 procent af din løn.

Hvis du modtager en udbetaling fra det offentlige, vil udbetalingen fra os supplere din samlede indkomst. På den måde er du fortsat godt sikret, selvom din erhvervsevne er nedsat.

Hvis du kommer i et offentligt jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, vil du imidlertid som udgangspunkt ikke få en udbetaling fra det offentlige, da din udbetaling fra os vil blive modregnet krone til krone af det offentlige. Derfor sikrer vi dig yderligere under et jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, hvis du er på vores nyeste pensionsordning, Alfa. Her vil din udbetaling fra os blive forøget med op til 30 procent, så du fortsat samlet har en indtægt på op til 80 procent af din tidligere pensionsgivende løn.

Hvis du ikke er syg nok til at modtage en ydelse fra det offentlige, men fortsat er berettiget til en udbetaling fra os, vil du muligvis have en resterhvervsevne, som du kan udnytte. Derved vil du kunne supplere din udbetaling fra os med en arbejdsindtægt, så du fortsat er godt sikret.

For at illustrere ovenstående kan du herunder se et eksempel på, hvordan en udbetaling kunne se ud, hvis du både er berettiget til en offentlig ydelse og en udbetaling fra os.

Grafik af nedsat erhvervsevne